ชื่อสินค้า : โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM
รหัสสินค้า : A000000072
ปรับปรุงล่าสุด : 17/11/2560

Panya HRM คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้งานด้านบริหารงานบุคคล เวลาทำงาน และ เงินเดือนพนักงาน มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม ช่วยให้องค์กรสามารถลดงานประจำของ ฝ่ายบุคคล ทำให้สามารถมีเวลาทีจะไปทำงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์ และงานทางด้านการพัฒนาบุคคลากรได้มากขึ้น

Panya HRM เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายตามแนวทางการพัฒนาโปรแกรมของ ปัญญามี ที่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำความคุ้นเคยกับโปรแกรม และเริ่มต้นใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดวางรูปแบบเมนูและ หน้าจอที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน นอกจากนี้โปรแกรมยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับธุรกิจหลายประเภท

Main module ระบบหลักประกอบด้วย ระบบงานบุคคล (Personel), ระบบเวลาทำงาน (Attendance), ระบบเงินเดือน (Payroll), ระบบเอกสาร (Document) และ ระบบความปลอดภัย (Permision) เหมาะกับธุรกิจทั่วไป ที่มีการบันทึกเวลาทำงานด้วยเครื่องบันทึกเวลา และสามารถส่งข้อมูลออกจากเครื่องเป็นไฟล์ text ได้

Option module นอกเหนือจากระบบหลักข้างต้น เรายังมีระบบเสริมที่รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจบางประเภท เช่น ระบบประเมินผลพนักงาน (Evaluation), ระบบฝึกอบรม (Training), ระบบอนุมัติเอกสาร (Approval), ระบบสลิปเงินเดือนผ่าน Email (E-Slip) เป็นต้น

 

       

 

       


เลือกจำนวนสินค้า